Spoločnosť pôsobí v centrálnej časti Košického kraja, kde obhospodaruje 311,27 ha
poľnohospodárskej pôdy, z toho 209,16 ha ornej pôdy a 102,11 ha TTP. Predmetné územie sa
nachádza v okrese Košice – okolie a rozprestiera sa v katastroch: Košický Klečenov, Svinica
a Bidovce. V priebehu svojej činnosti spoločnosť rozšírila obhospodarovanú výmeru z 156 ha
na súčasných 311,27 ha.

Rastlinná výroba:

Hlavným výrobným zameraním spoločnosti v oblasti RV je pestovanie obilnín, olejnín
a objemových krmovín pre ŽV.
Základnými obchodovanými komoditami sú:
- pšenica
- repka
- slnečnica

sója

Živočíšna výroba:

Živočíšna výroba sa svojím zameraním prispôsobuje pôdnoklimatickým podmienkam
a možnostiam rastlinnej výroby. Hlavným odvetvím je chov oviec. Ich hlavnými produktmi
sú veľkonočné jahňatá a vlna. V súčasnosti spoločnosť rozširuje chov kráv bez trhovej
produkcie mlieka a chov koní.

Služby v poľnohospodárstve:

Spoločnosť v rámci svojej činnosti vykonáva služby v poľnohospodárskej prvovýrobe pre
iných poľnohospodárov, so zameraním na prípravu pôdy, sejbu a zber krmovín.

K dispozícií pre výkon služieb má spoločnosť najmodernejšiu techniku ktorá pozostáva z:
- kolesové traktory s výkonom 165 k
- kolesový traktor s výkonom 200 k
- kolesový traktor s výkonom 100 k
- sejacia kombinácia (rotačné brány + disková sejačka) na sejbu hustosiatých plodín
SULKY REGULINE SPI 4m
- sejačku na presný výsev kukurice a slnečnice s prihnojovaním MONOSEM NG 6r.

plečku na plečkovanie slnečnice a kukurice s prihnojovaním MONOSEM 6r.
diskové brány LEMKEN RUBIN 3m
diskové brány KUHN DISCOVER XM 420

nesený otočný pluh LEMKEN Eur Opal 9×4+1
kompaktor VADERSTAD Roller RX 620 Cambridge, Cross

mulčovač MAXIO 280
nesená disková kosa KRONE EASY CUT 280

V súčasnosti spoločnosť poskytuje služby pre:
AGROSPOL Košice, s.r.o.
AGRO Polianka s.r.o.

MKM-STRED, spol. s r.o.

Categories: Poľnohospodárstvo

Comments are closed.