Spoločnosť pôsobí v centrálnej časti Košického kraja, kde obhospodaruje 311,27 ha poľnohospodárskej pôdy, z toho 209,16 ha ornej pôdy a 102,11 ha TTP. Predmetné územie sa nachádza v okrese Košice – okolie a rozprestiera sa v katastroch: Košický Klečenov, Svinica a Bidovce. V priebehu svojej činnosti spoločnosť rozšírila obhospodarovanú výmeru z 156 ha na súčasných 311,27 ha.

Rastlinná výroba:

Hlavným výrobným zameraním spoločnosti v oblasti RV je pestovanie obilnín, olejnín a objemových krmovín pre ŽV.

Základnými obchodovanými komoditami sú:

 • pšenica
 • repka
 • slnečnica
 • sója

Živočíšna výroba:

Živočíšna výroba sa svojím zameraním prispôsobuje pôdnoklimatickým podmienkam a možnostiam rastlinnej výroby. Hlavným odvetvím je chov oviec. Ich hlavnými produktmi sú veľkonočné jahňatá a vlna. V súčasnosti spoločnosť rozširuje chov kráv bez trhovej produkcie mlieka a chov koní.

Služby v poľnohospodárstve:

Spoločnosť v rámci svojej činnosti vykonáva služby v poľnohospodárskej prvovýrobe pre iných poľnohospodárov, so zameraním na prípravu pôdy, sejbu a zber krmovín.

K dispozícií pre výkon služieb má spoločnosť najmodernejšiu techniku ktorá pozostáva z:

 • kolesové traktory s výkonom 165 k
 • kolesový traktor s výkonom 200 k
 • kolesový traktor s výkonom 100 k
 • sejacia kombinácia (rotačné brány + disková sejačka) na sejbu hustosiatých plodín SULKY REGULINE SPI 4m
 • sejačku na presný výsev kukurice a slnečnice s prihnojovaním MONOSEM NG 6r.
 • plečku na plečkovanie slnečnice a kukurice s prihnojovaním MONOSEM 6r.
 • diskové brány LEMKEN RUBIN 3m
 • diskové brány KUHN DISCOVER XM 420
 • nesený otočný pluh LEMKEN Eur Opal 9×4+1
 • kompaktor VADERSTAD Roller RX 620 Cambridge, Cross
 • mulčovač MAXIO 280
 • nesená disková kosa KRONE EASY CUT 280

V súčasnosti spoločnosť poskytuje služby pre:

AGROSPOL Košice, s.r.o.

AGRO Polianka s.r.o.

MKM-STRED, spol. s r.o.

Cenník služieb