AGRO – JUnior, s.r.o.

Košický Klečenov 117, 044 45

email: info@agrojunior.sk


IČO: 36 203 513
DIČ: 2020043124
IČ DPH: SK2020043124

Zapísaná: OR OS Košice I.,odd.: Sro, vl.č.: 12149/V