Spoločnosť AGRO – JUnior, s.r.o. bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 20.12.2000 a zapísaná do OR Okresného súdu Košice I. dňa 15.01.2001. Obchodný názov: AGRO – JUnior, s.r.o.


Predmetom podnikania je poľnohospodárska prvovýroba v rastlinnej a živočíšnej výrobe, služby pre rastlinnú a živočíšnu výrobu, zimná údržba ciest.
Ďalšou oblasťou podnikanie je piliarska výroba, porez dreva , výroba stavebného reziva a jednoduchých výrobkov z dreva , pásovou pílou Wood – Mizer