Služby

Predmetom podnikania je poľnohospodárska prvovýroba v rastlinnej a 
živočíšnej výrobe, služby pre rastlinnú a živočíšnu výrobu, zimná údržba 
ciest.